Projekty

Výskum rozšírenia a značkovacej aktivity vydry riečnej na vybraných védných nádržiach na Slovensku v roku 2012

Výskum rozšírenia a značkovacej aktivity vydry riečnej na vybraných védných  nádržiach na Slovensku v roku 2012