Projekty

Monitoring, mapovanie, kvantifikáciu a ochranu orla skalného,orla krikľavého,sokola sťahovavého a sokola lastovičiara na území CHVÚ Poľana a blízke okolie

Monitoring, mapovanie, kvantifikáciu a ochranu orla skalného,orla krikľavého,sokola sťahovavého a sokola lastovičiara na území CHVÚ Poľana a blízke okolie
Monitoring, mapovanie, kvantifikáciu a ochranu orla skalného,orla krikľavého,sokola sťahovavého a sokola lastovičiara na území CHVÚ Poľana a blízke okolie