O nás

Hlavná činnosť združenia je podpora a rozvoj prírodných hodnôt, tradícií, prispievanie k progresívnemu ekologickému, trvalo udržateľnému rozvoju regiónov Slovenska v kontexte Európy. Budovanie regionálnych a cezhraničných partnerstiev a spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia. Poskytovanie poradenstva, konzultácií a know how v oblasti marketingu, budovania sietí, tvorbu rozvojových štúdií a iných odborných materiálov v oblasti vzdelávania a ochrany životného prostredia.

 

Predsedom združenia je Viktor Pastirik